Tijd: 10:00-16:00

Max. deelnemers: 10

Deze module kan alleen gedaan worden na deelname van module 1 t/m 4. Na afronding van deze module krijgt de deelnemer een certificaat van deelname

Inhoud: Allereerst starten wij met een stukje theorie waarin kort ingegaan wordt op alle belangrijke aspecten van het trainen van paarden en evt uitdagend gedrag en hoe je dit kan trainen. Hierin wordt teruggeblikt op de theorie van de voorgaande cursussen.
Hierna gaan wij in de praktijk aan de slag met eenvoudige problemen bij paarden. Denk hierbij aan het trainen van het geven van een wormenspuit of het leren geven van voetjes. Natuurlijk mogen de kinderen ook zelf een probleem voorleggen. Aan de hand van een casus wordt er inzicht gegeven in het ontstaan van het probleem en de evt training daarvan.

theorie:

zenuwstelsel
hart- en vaten
training met hartslagmeter

kosten: 55 euro per persoon

Lunch inbegrepen!

aanmelding via equinologica@outlook.com