Soms kunnen problemen in het gedrag van je paard een goede samenwerking in de weg staan. Vaak zijn dat gedragingen waarvan het paard geen idee heeft dat jij er last van hebt. Sterker nog, sommige gedragingen zijn vanuit de aard van het paard juist heel logisch te verklaren. Het is daarom belangrijk om stil te staan wat eigenlijk probleemgedrag is. Want wat voor jou een probleem is, hoeft voor het paard geen probleem te zijn. In de term probleemgedrag maak ik dan ook onderscheid in ongewenst gedrag en afwijkend gedrag.

 • ongewenst gedrag= paard vertoont gedrag wat door eigenaar als probleem wordt ervaren.
 • afwijkend gedrag= paard vertoont gedrag wat niet past bij het natuurlijke gedrag van het paard.

Bij het beoordelen van probleemgedrag is het dus belangrijk om rekening te houden met het natuurlijke gedrag en de basisbehoeften van een paard.

Indien je problemen ervaart met je paard kun je een afspraak maken voor een gedragsconsult. Tijdens het consult wordt niet alleen gekeken naar het probleemgedrag van het paard maar wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan o.a. geschiedenis, gezondheid, huisvesting, voeding, trainingsmaterialen, harnachement etc. Ook komt de interactie tussen paard en eigenaar aan bod.

Aan de hand van het gedragsconsult geef ik aan hoe ik tegen het probleem aankijk en bespreek ik de mogelijkheden voor training/ verbetering van het gedrag. Soms acht ik het nodig om voorafgaand aan de training het paard na te laten kijken door een specialist. Denk hierbij aan bijv. een veearts, fysiotherapeut of  osteopaat.

Samen met jou maak ik een plan van aanpak om het gedrag te hertrainen. Mijn doel is om jou zo te begeleiden dat je zelf het probleemgedrag leert oplossen en voorkomen. Echter soms is er sprake van een dusdanige verstoring in het gedrag van het paard, dat het wenselijk is dat dit op professionele wijze in een veilige omgeving wordt opgelost. Dan is het mogelijk om het paard intern bij mij onder te brengen voor training.

Heb jij een paard dat:

 • bokt
 • steigert
 • zich om laat vallen
 • staakt aan de hand of tijdens het rijden
 • zich niet laat longeren
 • zich niet laat berijden
 • bijt
 • schopt
 • zijn voeten niet wilt optillen
 • bang is voor water
 • etc….